Sprawdź się w akcji – o co chodzi w naszym teście?

Opowiada jego współautorka, doktor psychologii Agnieszka Wojnarowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dawno minęły czasy, kiedy wynalazki były dziełem pojedynczych osób. Obecnie nad najważniejszymi problemami ludzkości pracują całe zespoły ludzi o zróżnicowanej wiedzy i różnych kompetencjach. Problemy, które napotykamy, są często bardzo złożone, wymagają wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów oraz współdziałania wielu osób. Nie tylko pomysł jest istotny, ważne są również entuzjazm, umiejętność podtrzymania motywacji własnej i innych czy umiejętność przełożenia pomysłu na konkretne działania. W teście „Sprawdź się w akcji!” pokazujemy dzieciom, jak wiele różnorodnych działań potrzeba by coś powstało, i zachęcamy do odnalezienia swoich ulubionych Akcji.

W literaturze psychologicznej i związanej z zarządzaniem znajdziemy co najmniej kilka typologii ról. Ich autorzy pokazują, że można wyróżnić wiele zachowań, które przyczyniają się do wykonania zadania przez grupę. Prawdopodobnie najbardziej znaną jest typologia R.M. Belbina (https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/), na podstawie której diagnozuje się role zespołowe w organizacjach na całym świecie. Znajomość ról pomaga optymalnie wykorzystać potencjał członków zespołu i dostosowywać działania do ich talentów i słabości.

Rola, jaką przyjmujemy w grupie wykonującej zadanie, jest wypadkową wielu czynników – nie tylko naszych cech i predyspozycji, ale także oczekiwań innych osób. Nie bez znaczenia jest również skład grupy – może się zdarzyć, że w jednej grupie będziemy w większym stopniu podejmować działania związane z wymyślaniem rozwiązań problemu, a w innych z ich realizacją lub opiniowaniem.

W naszym teście wyróżniamy akcje, które podejmują zarówno dorośli, jak i dzieci. Nie dotyczy to tylko tworzenia wynalazków, ale również zwykłych codziennych zadań i sytuacji – rozwiązywania problemów, organizacji szkolnej imprezy, tworzenia nowej zabawy, budowania szałasu czy bazy na podwórku. W każdej z tych aktywności nasze dzieci mogą znaleźć dla siebie miejsce. Możemy wspierać ich poczucie własnej wartości pokazując, że nie tylko ten, kto „wymyśla pomysły” czy pełni rolę lidera jest cennym członkiem grupy. Wspólne działanie wymaga również często osoby, która potrafi wzmocnić entuzjazm całej ekipy, osoby, która potrafi zaplanować pracę, a nawet kogoś, kto potrafi powiedzieć, że coś nie działa dobrze.

Możesz porozmawiać ze swoim dzieckiem o wynikach testu. Podpowiadamy ważne tematy, które warto w takiej rozmowie poruszyć:

  • Akcje nie są przypisane do nas raz na zawsze. Możemy dobrze sprawdzać się w różnych akcjach – w zależności od grupy i zadania.
  • Możemy podejmować na raz więcej niż jedną akcję.
  • Nie zawsze to, co mamy ochotę zrobić dla grupy, jest tym, czego grupa od nas oczekuje. To sprawia, że czasem czujemy się zagubieni, nie wiemy jak włączyć się w pracę grupy. To może prowadzić też do konfliktów.
  • Każda z akcji jest ważna i potrzebna w grupie, choć nie zawsze w tym samym czasie. Dlatego każdy z członków grupy czy zespołu jest ważnym ogniwem całości!

Zachęcamy też dorosłych do zrobienia naszego testu. Może wyniki was zaskoczą?


Sprawdź się w akcji!
znajdziecie w „WYNALAZKI” (6. numerze magazynu  Kosmos dla dziewczynek”)

© fundacja Kosmos dla Dziewczynek 2017 - wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez: Nextima.pl

0