Podaruj kosmiczny prezent dzieciom z placówek!

A może byśmy wysłali kosmiczną moc również do placówek, w których dzieci bardzo na nią czekają? Jeden magazyn to cena przykładowo kawy na mieście z kawałkiem ciasta. Jeden charytatywny uczynek, a sprawia tyle radości nie tylko dla obdarowanych dzieci, ale także dla samego obdarowującego. Spróbujcie, to naprawdę działa!:)

Specjalnie dla waszej wygody wybraliśmy placówki, które ze szczerą radością przyjęłyby egzemplarz „Kosmosu dla dziewczynek”, ba może nawet prenumeratę! Poniżej lista tych placówek. Może, któraś z nich poruszy też Wasze serca?

Słyszeliście może o organizacji Zaczytani.org? Misją tej fundacji jest wsparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych przebywających w szpitalach oraz promowanie czytelnictwa. Każdego roku w akcję angażują się setki osób. Zaczytani.org uruchomili ponad 1600 punktów zbiórek książek w pięciu miastach. Fundacja tworzy Zaczytane Biblioteki, z których każdy mały i duży pacjent może zabrać książki do domu.
Organizuje także wydarzenia czytelnicze z udziałem znanych aktorów, oraz osobowości ze świata sztuki, muzyki i mediów. Pod swoimi skrzydłami Zaczytani.org mają ponad 590 oddziałów szpitalnych.

Na razie tylko jedna osoba, albo aż jedna (!) przekazała pierwszy numer Kosmosu dla Dziewczynek do pracowni dla dzieci w Sokołowsku! Ta bardzo ważna w gminie Mieroszów (Dolny Śląsk) Multimedialna Pracownia Orange to miejsce spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wyposażona w szybki Internet i niezbędny sprzęt komputerowy jest otwartą przestrzenią dla wszystkich mieszkańców gminy. Placówka prowadzi regularne spotkania, by wspólnie poznawać historię okolicy, dbać o lokalne dziedzictwo, uczyć się języków obcych, obsługi programów komputerowych, rękodzieła i wielu innych umiejętności.

Młodzieżowy Klub Osiedlowy „Wolna Strefa” w Kielcach jest miejscem, gdzie młodzi ludzie w wieku szkolnym mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, otrzymać pomoc edukacyjną, znaleźć przyjaźń i swoje miejsce na ziemi. W placówce od października 2017 roku działa grupa „Super Babki”, która ma cele bardzo bliskie idei Fundacji Komos. „Z jednej strony chcemy kształtować kobiecość uczestniczek, dbać i rozwijać ich wrażliwość, a z drugiej strony sprawiać, by czuły się silne, miały poczucie sprawczości, wierzyły we własne umiejętności, które odkrywają również w naszym klubie” – mówią organizatorki grupy. Na cotygodniowych zajęciach dziewczynki w wieku 9-12 lat integrują się ze sobą, zacieśniają więzi, biorą udział w elementach treningu interpersonalnego oraz wglądu w siebie. „Super Babki” zdobywają też różne sprawności, odznaki, pokonują wyzwania, uczą się nowych umiejętności.

Stowarzyszenie Mierz Wysoko w Warszawie wspiera ludzi w różnych sytuacjach życiowych: dzieci i młodzież zagrożone marginalizacją, młodych wchodzących na rynek pracy, rodziców i społeczności lokalne w działaniach na własną rzecz. Chce budować w nich poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości. Pokazywać, że warto tworzyć społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i globalne, jednoczyć się we wspólnym działaniu, nie stać z boku tylko uczestniczyć w procesie kreowania rzeczywistości.

Stowarzyszenie działa lokalnie. Integruje społeczności. Przeciwdziała izolacji społecznej. Dzieli się dobrymi praktykami. Kieruje się szacunkiem i wiarą w ludzi. Poszukuje nowych rozwiązań i wypracowuje nowe metody tak, by każdy mógł iść wspólnie z nimi po ścieżce rozwoju ku samorealizacji i świadomemu uczestnictwu w życiu społecznym. Stowarzyszenie Mierz Wysoko wierzy w ludzi, w ich możliwości i siłę zdolną zmieniać świat.

Świetlica Marysieńka działa na warszawskim Wilanowie od 2014 r. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i jest finansowana ze środków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów. Jest to miejsce dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, gdzie w bezpiecznej i twórczej atmosferze, mogą poznawać siebie i innych, uczyć się i bawić, rozwijać swoje zainteresowania oraz kompetencje społeczne. W „Marysieńce” prowadzone są zajęcia z reedukacji, socjoterapii i logopedii. W czasie wolnym realizowane są różnorodne działania: z zakresu arteterapii (zajęcia manualne, teatralne, filmowe), warsztaty kulinarne, muzyczne, sportowe. Świetlica współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, wraz z którymi stara się odpowiadać na różnorodne potrzeby podopiecznych.

Świetlica Nota Bene w Aleksandrowie Łódzkim służy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Powstała w celu zapobiegania  problemom, które wynikają z dysfunkcji społecznych, nieprawidłowych relacji między dorosłymi a dziećmi oraz patologii społecznych.
Od roku 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego. Pieniądze, które otrzymuje między innymi w ramach 1%, przeznacza przede wszystkim na sfinansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i talenty podopiecznych. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest pomoc w odnalezieniu się w trudnej dla młodego człowieka rzeczywistości. Wszelkie wspierające działania mają wytworzyć prawidłowe relacje, pomóc w rozwiązaniu podstawowych problemów, np. szkolnych, związanych z uzależnieniem, a także odnaleźć własne miejsce w świecie. Instytucja ta adresowana jest przede wszystkim do dzieci z rodzin patologicznych, jednak otwiera się również na inne dzieci z podobnymi problemami.
Świetlica Nota Bene oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zawodową. Zagospodarowuje czas wolny młodzieży, rozbudza jej zainteresowania i uczy współdziałania w grupie. Świetlica zajmuje się również aktywizowaniem zawodowym. Udziela pomocy finansowej osobom potrzebującym. Organizuje szkolenia i seminaria dotyczące zmiany wizerunku tej młodzieży i postrzegania jej.

Świetlica Środowiskowa Akademia SNS (Sport – Nauka – Sztuka) w Bystrzycy Kłodzkiej to miejsce, w którym wspiera się rozwój dzieci i młodzieży. W zajęciach w świetlicy mogą brać udział wszystkie chętne dzieci uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom im. dr Ireny Kornatowskiej (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. Fundacja oferuje krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania. Uczy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone. Stara się wywrzeć nacisk na ustawodawców, by polskie prawo jak najlepiej chroniło interes dziecka. Za swoją działalność Fundacja wyróżniona została wieloma nagrodami.

Dom Sąsiedzki Zawodzie w Elblągu to miejsce, w którym aktywnie działają animatorzy i streetworkerzy. Służy integracji mieszkańców, jest miejscem rozmów, dyskusji, warsztatów i zabaw. W jego ramach funkcjonuje Klub Seniora wraz z regularnymi spotkaniami oraz warsztatami. Dla rodzin odbywają się spotkania Klubu Rodzica. Młodzieży zadedykowano jedno z pomieszczeń, w którym ona sama tworzy swoją przestrzeń. Najbardziej aktywni nastolatkowie mogą skorzystać z wyjazdów integracyjno-edukacyjnych.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowej to szkoła, w której dzieci się nie nudzą na lekcjach. Rozwija dziecięce pasje, organizując liczne ciekawe zajęcia, takie jak: arteterapia, zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, szachy. Wspiera dzieci w osiąganiu sukcesów w rożnych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Szkoła zapewnia też pomoc psychologiczną uczniom oraz ich rodzicom.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie – opiekuje nią się Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”. Już sam profil na Facebooku szkoły pokazuje jak aktywnie i kreatywnie dzieci spędzają tam swój czas: konkursy, pisanie kartek świątecznych do znajomych z jednej z brytyjskich szkół, lekcje pierwszej pomocy, wycieczki m.in. do dawnej kopalni srebra. Szkoła też zadaje kłam przekonaniu, że świetlica może być tylko przechowalnią dla dzieci. To wyjątkowo ważne dla dzieci i rodziców przestrzenie, w których uczniowie mogą oddać się różnorodnym zajęciom. Dzieci mają co robić, a rodzice są spokojni, wiedząc, że ich pociechy, po zakończonych lekcjach, świetnie się bawią. Kreatywne zajęcia z wykorzystaniem nowej technologii pozwalają na to, aby każdy uczeń uczył się czegoś poprzez doświadczenie, uruchomiał swoją wyobraźnię i był małym odkrywcą – pisze autorka pomysłu nowej świetlicy na profilu szkoły.

Jak przekazać „Kosmos” placówce? To proste!

© fundacja Kosmos dla Dziewczynek 2017 - wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez: Nextima.pl

0