Na naszym fanpejdżu wciąż przybywa pozytywnych opinii
Czytelniczek i Czytelników magazynu Kosmos dla dziewczynek.

Jesteśmy dumne. Bardzo Wam dziękujemy!

 

Facebook API Error: {"ratings":{"data":[{"created_time":"2018-12-21T07:50:18+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Zastanawiam si\u0119 nad prenumerat\u0105 ale bardzo mnie zdziwi\u0142 fakt \u017ce to dro\u017csza opcja ni\u017c p\u00f3j\u015bcie do empiku i kupienie numeru jednorazowo..","reviewer":{"name":"Paulina Almeida","id":"2464278760253185"}},{"created_time":"2018-12-19T09:00:57+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Fantastyczne pismo dla dziewczynek, c\u00f3rka czyta wszystko od deski do deski :)","reviewer":{"name":"Monika Pietrzak","id":"1996497520464089"}},{"created_time":"2018-12-17T18:32:52+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Fantastyczne czasopismo daj\u0105ce nam wszystkim wiele rado\u015bci z ka\u017cdym numerem!! \u2764\ufe0f","reviewer":{"name":"Kasia KaMa","id":"2146813428711536"}},{"created_time":"2018-11-27T11:59:32+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"M\u0105dre, \u0142adne, warto\u015bciowe, prawdziwe, robione przez ludzi z pasj\u0105, misj\u0105, g\u0142ow\u0105 na karku i dystansem.","reviewer":{"name":"Bartosz Dobrowolski","id":"2168585626497837"}},{"created_time":"2018-11-22T21:35:07+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Og\u00f3\u0142em: uczy, zach\u0119ca do p\u00f3j\u015bcia o krok dalej, pokazuje nowe \u015bcie\u017cki wybor\u00f3w, oswaja ze \u015bwiatem, kt\u00f3ry wydaje si\u0119 potencjalnie poza zasi\u0119giem przeci\u0119tnego cz\u0142owieka, przybli\u017ca odleg\u0142e :)","reviewer":{"name":"Magdalena Kasperska","id":"1923917757713803"}},{"created_time":"2018-11-14T23:44:06+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Wzbudza ciekawo\u015b\u0107 \u015bwiata, a od tego si\u0119 zaczyna...\ud83e\udd14","reviewer":{"name":"Aldona Grucha\u0142a-Furmaniuk","id":"1673042442795192"}},{"created_time":"2018-11-14T18:06:20+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Rewelacja. C\u00f3rka uwielbia i ja r\u00f3wnie\u017c. m\u0105dre i cenne informacje. Ten dwumiesi\u0119cznik uczy.","reviewer":{"name":"Katarzyna Kidawa","id":"2146018048793314"}},{"created_time":"2018-10-23T20:02:30+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Tak dobry \u017ce a\u017c zatyka z zadziwienia. Dlaczego nam nie by\u0142o dane \u017cy\u0107 w jego czasach, ale ulga i wzruszenie, \u017ce nasze dziewcz\u0119ta i ch\u0142opaki mog\u0105 czerpa\u0107 tyle dobrego. Dzi\u0119kuj\u0119!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Milczarska","id":"2163053373733696"}},{"created_time":"2018-10-14T18:20:10+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"zmieniaj\u0105 z ka\u017cdym numerem moje \u017cycie jako taty i chyba te\u017c troch\u0119 \u017cycie mojej dzi\u015b 5-letniej c\u00f3rki. dzi\u0119ki \\o\/","reviewer":{"name":"Janusz Ka\u017amierczak","id":"2144421785619573"}},{"created_time":"2018-10-12T12:45:53+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Moc dzia\u0142ania i wspania\u0142e rezultaty. I po prostu warto tu zagl\u0105da\u0107 :-)","reviewer":{"name":"Ma\u0142gorzata Chojecka","id":"2098160443600006"}},{"created_time":"2018-10-11T13:15:56+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Uwielbiamy!","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Kasprowicz-Kluska","id":"2023959607691439"}},{"created_time":"2018-10-08T20:31:57+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Nowa czytelniczka pozdrawia - \u0141ucja lat 10 z Mokotowa, ca\u0142y wiecz\u00f3r z Kosmosem, kupujemy wszystko wstecz! \ud83c\udf96\ufe0f","reviewer":{"name":"Monika Kucia","id":"2301420879903268"}},{"created_time":"2018-09-30T08:58:43+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Niezwyk\u0142y magazyn, kt\u00f3ry wspiera od ma\u0142ego dziewczynki. Wzmacnia ich poczucie warto\u015bci, sprawia \u017ce uwierz\u0105 we w\u0142asne si\u0142y. Wyrosn\u0105 nam m\u0105dre kobiety. Dzi\u0119kuj\u0119 w imieniu swoim i c\u00f3rek.","reviewer":{"name":"Aneta Siejka","id":"2178188058870339"}},{"created_time":"2018-08-27T19:17:33+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Moja 8-latka zaczytana i zachwycona! To dla niej zupe\u0142ne odkrycie, po nr 5 zakupi\u0142y\u015bmy wszystkie pozosta\u0142e.","reviewer":{"name":"El\u017cbieta Filemonowicz","id":"1938849902907785"}},{"created_time":"2018-08-19T17:26:43+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"bardzo tre\u015bciwy, wywa\u017cony magazyn dla dziewczynek. merytorycznie i w obrazku same wspania\u0142o\u015bci! Prenumerata obowi\u0105zkowa","reviewer":{"name":"Iwona Grabkowska","id":"1900315043414123"}},{"created_time":"2018-07-31T19:31:24+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kosmos zaprenumerowalam jeszcze przed pierwszym numerem. Moje dzieci maj\u0105 4 i 6 lat i nie wszystkie artyku\u0142y s\u0105 dla nich ciekawe. Za to dla mnie - owszem :)\nKupuj\u0119 Was te\u017c dlatego, \u017ce czuje, \u017ce b\u0119dzie,jemy wraca\u0107 do wszystkich numer\u00f3w. Jeste\u015bcie \u017ar\u00f3d\u0142em inspiracji do rozm\u00f3w i pomoc\u0105 w wyja\u015bnianiu pewnych zjawisk- przyrodniczych i spo\u0142ecznych. Nasz ulubiony tekst to ten o ma\u0142ej obywatelce i drzewie, kt\u00f3re ma by\u0107 wyci\u0119te. Moja c\u00f3rka zawsze teraz powtarza, \u017ce mo\u017cna sobie pop\u0142aka\u0107, ale do naprawienia problemu trzeba zadzia\u0142a\u0107 :)\nDzi\u0119kuj\u0119!","rating":5,"reviewer":{"name":"PS Asia","id":"1970586443057731"}},{"created_time":"2018-07-21T09:32:13+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Trafi\u0142em na Was przypadkiem w sieci\u00f3wce. Z ciekawo\u015bci zajrza\u0142em do \u015brodka. Efekt WOW takiego stopnia, \u017ce sta\u0142em, czyta\u0142em i nie wierzy\u0142em. To naprawd\u0119 mocno przywr\u00f3ci\u0142o moj\u0105 wiar\u0119 w to, \u017ce mo\u017cna promowa\u0107 i kszta\u0142towa\u0107 zdrowe wzorce, \u017ce mo\u017cna uczy\u0107, bawi\u0107, budowa\u0107, \u017ce dziewczynki nie s\u0105 skazane na Walta Disney'a, Nickelodeon i Youtube i \u017ce najwa\u017cniejsze: w ko\u0144cu kto\u015b kieruje ich uwag\u0119 do wewn\u0105trz i pomaga poznawa\u0107 siebie!!! Dzi\u0119kuj\u0119 bardzo, pozdrawiam i \u017cycz\u0119 stu lat!","rating":5,"reviewer":{"name":"Tony Dutch","id":"2015671098469224"}},{"created_time":"2018-07-13T07:59:42+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Fantastyczne, m\u0105dre i dzia\u0142aj\u0105ce mn\u00f3stwo dobra pismo prowadzone przez wspania\u0142y Zesp\u00f3\u0142. Trzymam kciuki, kibicuj\u0119 i prenumeruj\u0119.","rating":5,"reviewer":{"name":"Tomasz Kwiatek","id":"1981767611943923"}},{"created_time":"2018-07-12T22:16:26+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Cudowne czasopismo dla dziewczynek!","rating":5,"reviewer":{"name":"Natalia Grzempka","id":"1788844707887314"}},{"created_time":"2018-06-30T19:15:07+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Przewspania\u0142y Kosmos! Czytaj\u0105 go ju\u017c cztery dziewczynki w Rodzinnym Domu Dziecka w Tanowie i Ciotka te\u017c czyta! Dzi\u0119kujemy za takie m\u0105dre, inspiruj\u0105ce pismo dla dzieci.","rating":5,"reviewer":{"name":"Beata Krajnik","id":"1991839510933267"}},{"created_time":"2018-06-20T12:35:02+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Mam nadziej\u0119, \u017ce b\u0119dziecie tak samo jak ten kosmos galaktyczny, niesko\u0144czenie trwa\u0107! Cudownie, \u017ce jeste\u015bcie, uczycie, inspirujecie.","rating":5,"reviewer":{"name":"Dorota Wi\u0105cek","id":"2503349489692815"}},{"created_time":"2018-06-19T11:56:44+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Kasia Pi\u0105tek","id":"1951316558319062"}},{"created_time":"2018-06-13T07:53:38+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kosmos jest naprawd\u0119 czadowy: ciekawy, innowacyjny, nastawiony na rozw\u00f3j wyobra\u017ani i wiedzy dziewczyn, totalnie inny ni\u017c te marketingowe sponsorowane katalogi, jakich jest mas\u0119 na rynku. Doskona\u0142e czasopismo dla mojej c\u00f3ry (9 lat)!","rating":5,"reviewer":{"name":"Michal Markowski","id":"2021921727904040"}},{"created_time":"2018-06-05T21:30:08+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"To cudowne,\u017ce wreszcie mo\u017ce by\u0107 taka gazeta dla dziewcz\u0105t,gdzie wzmacniana jest ich warto\u015b\u0107 wewn\u0119trzna, gdzie mog\u0105 nabra\u0107 dodatkowej si\u0142y, pewno\u015bci siebie i odwagi w stawianiu czo\u0142a stereotypom.","rating":5,"reviewer":{"name":"Agata Laskowska-Zelech","id":"2068182126576658"}},{"created_time":"2018-06-05T17:44:44+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Jestem bardzo mi\u0142e zaskoczona poniewa\u017c w\u0142a\u015bnie w trakcie zakup\u00f3w ui\u015bci\u0142am op\u0142at\u0119 za przesy\u0142k\u0119 w wysoko\u015bci 3 z\u0142otych!!! BRAWO!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Piatkowska","id":"2569938123079705"}},{"created_time":"2018-06-04T09:45:03+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Mnie i mojej c\u00f3rce bardzo si\u0119 podoba 🙂 Ch\u0119tnie b\u0119dziemy dalej kupowa\u0107!","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Kowalczyk","id":"2485603358148407"}},{"created_time":"2018-05-22T03:17:22+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"fantastyczne! pi\u0119kne i m\u0105dre. no i przede wszystkim wreszcie pismo godne naszych c\u00f3rek :). tak, \u017ceby nie musia\u0142y oka przymyka\u0107, a my \u017ceby\u015bmy nie musia\u0142y prostowa\u0107 i wyja\u015bnia\u0107 tego, co przeczyta\u0142y. tutaj wszystko gra na cacy. przyjemnej lektury panie i panowie te\u017c!","rating":5,"reviewer":{"name":"Etta Place","id":"2044372549014772"}},{"created_time":"2018-05-21T14:28:26+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Ewa Wadowska","id":"2023752731007813"}},{"created_time":"2018-05-18T21:56:48+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Razem z c\u00f3rk\u0105 (8l.) jeste\u015bmy pod mega wra\u017ceniem! Czytamy,przegl\u0105damy,dyskutujemy i gramy. Karty fanki przyrody i fajne apki zainteresowa\u0142y tak\u017ce starszego syna (12l.)- no i ja te\u017c \u015bci\u0105gn\u0119\u0142am sobie niekt\u00f3re\ufffd REWELACJA!","rating":5,"reviewer":{"name":"Ida Lis","id":"1928900283896236"}},{"created_time":"2018-05-12T19:44:02+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Po prostu u\u015bmiechne\u0142am si\u0119 do strony.Super Kosmos.Podoba mi si\u0119.Polecam innym.Trzymajcie tak!","rating":5,"reviewer":{"name":"Jadwiga Chirowska","id":"1847960315310682"}},{"created_time":"2018-05-09T17:05:14+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Aneta \u0141ukaszuk","id":"2058689357582788"}},{"created_time":"2018-05-08T08:14:44+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Kasia Dobrowolska","id":"2248942538502023"}},{"created_time":"2018-04-21T09:48:45+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Karolina Kempka","id":"2209332552447068"}},{"created_time":"2018-04-19T20:14:23+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kosmicznie dobre pismo! \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Monika Ha\u0142ucha","id":"2147664688654336"}},{"created_time":"2018-04-16T08:42:24+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Genialny!! \u003C3","rating":5,"reviewer":{"name":"Basia Belami","id":"2135110016555121"}},{"created_time":"2018-04-14T14:48:27+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Gazeta jest \u015bwietna! M\u0105dre teksty, pi\u0119kne ilustracje, jestem zachwycona :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Michalina Malina","id":"2555942591146114"}},{"created_time":"2018-04-12T20:08:18+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Patrycja Bechta","id":"2245849472094827"}},{"created_time":"2018-04-11T10:00:28+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Genialne czasopismo!","rating":5,"reviewer":{"name":"Agata Litwi\u0144ska","id":"2075846542454206"}},{"created_time":"2018-04-02T20:39:52+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Krzysztof Samsonowicz","id":"1677199595713272"}},{"created_time":"2018-03-29T19:41:45+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Ma\u0142gorzata Nie","id":"2366041826799168"}},{"created_time":"2018-03-22T14:53:06+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Ta gazeta powsta\u0142a dla dziewczynek i to mnie cieszy, bo akurat mam c\u00f3rk\u0119. \ud83d\ude01 Ale najwa\u017cniejsze jest to, \u017ce to po prostu pi\u0119kna i m\u0105dra gazeta!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Szklarz","id":"1867998689996315"}},{"created_time":"2018-03-08T12:58:12+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Kasia Wolska","id":"2486605674745089"}},{"created_time":"2018-03-08T06:12:51+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"O jaki ten Wasz magazyn jest dobry! Jestem zachwycona\u003C3","rating":5,"reviewer":{"name":"Olga Rynkowska-Szel\u0105g","id":"2985866998106095"}},{"created_time":"2018-03-07T10:03:05+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Przemy\u015blane, ciekawe i pi\u0119knie ilustrowane pismo nie tylko dla dziewczynek","rating":5,"reviewer":{"name":"Piotr Cie\u015blak","id":"2024178477699540"}},{"created_time":"2018-03-07T06:34:57+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Zosia St\u0119sik","id":"2099977243412144"}},{"created_time":"2018-03-05T16:49:49+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Katarzyna Winiarska","id":"2477597942312090"}},{"created_time":"2018-03-02T14:51:11+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Jestem mega zadowolona z tego czasopisma. Jest super. Takich trzeba wi\u0119cej \ufffd Moja c\u00f3rka czeka ju\u017c na nast\u0119pny numer \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Magdalena Gorgol","id":"2428194827209516"}},{"created_time":"2018-02-26T08:25:09+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Karolina G\u00f3rzy\u0144ska","id":"2545134878905194"}},{"created_time":"2018-02-22T21:34:11+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Swietny!,","rating":5,"reviewer":{"name":"Zuzia B\u0142asiak","id":"2060047114073058"}},{"created_time":"2018-02-16T10:53:32+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Marcin Piotrowski","id":"2073190366094425"}},{"created_time":"2018-02-16T10:23:38+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Magdalena Tyszkiewicz","id":"1941525072631014"}},{"created_time":"2018-02-13T21:12:32+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Genialny!","rating":5,"reviewer":{"name":"Marta Lesniak","id":"2249046715134633"}},{"created_time":"2018-02-12T12:24:38+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Warto, warto, warto...","rating":5,"reviewer":{"name":"Joanna Pi\u0105tkowska","id":"2652508448122976"}},{"created_time":"2018-02-08T20:18:19+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Na to czekalysmy! Duzo dobrych i pieknie oprawionych tresci. Dzieki!","rating":5,"reviewer":{"name":"Ewa Wer-Gry","id":"2173241352736431"}},{"created_time":"2018-02-08T15:39:45+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Marta Bentkowska","id":"2233328093384249"}},{"created_time":"2018-02-08T15:06:39+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Basia Zmuda","id":"2308361825877275"}},{"created_time":"2018-02-08T06:16:52+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Mega!","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Machocka","id":"2471261959582372"}},{"created_time":"2018-02-05T19:46:45+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Lipi\u0144ska","id":"2033016810085578"}},{"created_time":"2018-02-04T12:34:46+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Dobrze, \u017ce wychodzicie tylko co dwa miesi\u0105ce, bo moja c\u00f3rka czyta w\u0142a\u015bnie 2. numer od deski do deski, zamiast odrabia\u0107 lekcje. ;-)","rating":5,"reviewer":{"name":"Magda Walczuk","id":"2074301189329581"}},{"created_time":"2018-02-03T18:46:28+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kosmos jest super! Moja siedmiolatka zachwycona \ufffd Czekamy na kolejny numer ! \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Marta Panu\u015b","id":"2447692211967585"}},{"created_time":"2018-02-02T03:46:46+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Marysia Huma","id":"2435660693175917"}},{"created_time":"2018-01-31T08:57:36+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Marzena Jurec","id":"2072833746087809"}},{"created_time":"2018-01-30T16:15:44+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kupi\u0142am #2 Kosmosu. Jest \u015bwietny! Wspieram, polecam, trzymam za Was kciuki :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Ewelina Muc","id":"2433033976768509"}},{"created_time":"2018-01-25T10:35:19+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Katarzyna Ga\u0142\u0105zka","id":"1251691398288901"}},{"created_time":"2018-01-12T18:13:47+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Asia Krzysiek","id":"1713408095427122"}},{"created_time":"2018-01-08T09:04:08+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Anuszka St","id":"1132535580204282"}},{"created_time":"2018-01-06T23:54:57+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kosmos jest \u015bwietny jak st\u0105d do kosmosu!!! \ufffd zdecydowanie brakowa\u0142o takiego czasopisma - poza schematami, ucz\u0105cego otwarto\u015bci, z podej\u015bciem do m\u0142odego Czytelnika jako powa\u017cnego Odbiorcy (jakim rzeczywi\u015bcie jest!), wspieraj\u0105cy budowanie charakteru, doceniaj\u0105cy r\u00f3\u017cnice, ucz\u0105cego tolerancji. Jestem zachwycona i z przekonaniem, \u017ce obdarowuj\u0119 czym\u015b dobrym kupuj\u0119 dla C\u00f3rki i Chrze\u015bnicy.","rating":5,"reviewer":{"name":"Kornelia Pisarek-B\u0142aczkowska","id":"2514258231935430"}},{"created_time":"2018-01-05T16:01:01+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Doskona\u0142e dla mych c\u00f3rek 🙂 dla Twoich te\u017c :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Krzysztof Kowalczyk","id":"2059239184163219"}},{"created_time":"2018-01-04T11:06:55+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Jeste\u015bmy zachwycone, ja i c\u00f3rka, polecamy.","rating":5,"reviewer":{"name":"Izabela Malinowska-Szabowska","id":"2158525947537782"}},{"created_time":"2018-01-03T14:11:26+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Katarzyna Muriasz","id":"2461487143922326"}},{"created_time":"2018-01-02T18:40:18+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Etap \u015bwierszczyka starsza 10 letnia c\u00f3rka ma ju\u017c za sob\u0105 i tak szukali\u015bmy czego\u015b.... a\u017c w ko\u0144cu ........ Przygod\u0119 zacz\u0119li\u015bmy od nr 2. Rewelacja. Idealne. M\u0105dre i takie.......dobre i niepasuj\u0105ce (w pozytywnym znaczeniu) do trend\u00f3w dzisiejszego \u015bwiata. p.s. rownolegle z Waszym wejsciem na rynek zakonczylo ukazywanie zdaje sie brawo:) ufff. Przypadek? Nie s\u0105dz\u0119:) Trzymamy kciuki i wyczekujemy kolejnych numer\u00f3w.","rating":5,"reviewer":{"name":"Marcin Gola\u0144ski","id":"2434141989966652"}},{"created_time":"2018-01-02T17:18:06+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Marta Klimowicz","id":"2065257303581494"}},{"created_time":"2018-01-02T12:09:01+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Bartosz Igielski","id":"2476898805684635"}},{"created_time":"2018-01-02T08:09:10+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Czyrska","id":"3005767542782369"}},{"created_time":"2017-12-30T08:18:53+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Ja i moja c\u00f3rka \u0141ucja (6 lat) prze\u017cywamy dzi\u0119ki wam niezapomniane chwile czytaj\u0105c wci\u0105gaj\u0105ce artyku\u0142y i korzystaj\u0105c z waszych pomys\u0142\u00f3w. Czujemy si\u0119 wyj\u0105tkowe. A i m\u00f3j m\u0142odszy synek zag\u0142ada nam cz\u0119sto przez rami\u0119 i podziwia swoje najwa\u017cniejsze kobiety \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Gra\u017cyna G\u00f3rkiewicz","id":"2109083269214348"}},{"created_time":"2017-12-29T17:29:17+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Super Gazeta, super strona, w dziewczynach jest moc ! Trzymam kciuki! \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Monika Bana\u015b","id":"2292214160790665"}},{"created_time":"2017-12-23T11:08:04+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kupilam dzis drugi numer(jakos ominal mas niestety pierwszy) i magazyn jest super! Dokladnie jak piszecie na okladce: pismo madre, piekne, zabawna i odwazne! Dziekuje","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Lulka","id":"2453880871308508"}},{"created_time":"2017-12-19T17:29:17+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Aleksandra Kope\u0107","id":"1791448280960769"}},{"created_time":"2017-12-19T09:56:29+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Joanna Rykkjo","id":"2235509826501894"}},{"created_time":"2017-12-18T11:34:22+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Maja Raczy\u0144ska","id":"2123102351066250"}},{"created_time":"2017-12-17T14:57:38+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Strza\u0142 w dziesi\u0105tk\u0119! Na takie czasopismo czeka\u0142am :-)","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Keblowska-Staniszewska","id":"2151958921528302"}},{"created_time":"2017-12-17T08:33:38+0000","recommendation_type":"negative","review_text":"A ja do dzisiaj czekam na dostaw\u0119 pierwszego i z tego co widz\u0119 drugiego numeru... a za prenumerat\u0119 zap\u0142aci\u0142am we wrze\u015bniu...","rating":1,"reviewer":{"name":"Anna Blicharska-M\u00f3l","id":"2179279028831164"}},{"created_time":"2017-12-08T16:26:47+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Ola Wysocka","id":"2191038244286989"}},{"created_time":"2017-12-07T20:12:34+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"brawo! cudowno\u015bci!","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Boje\u015b-Kuta","id":"2045256915560436"}},{"created_time":"2017-12-06T11:15:06+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Mike East","id":"2312839002079763"}},{"created_time":"2017-12-05T14:35:06+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Bardzo \u017ca\u0142uj\u0119, \u017ce kiedy by\u0142am dziewczynk\u0105, nie by\u0142o podobnego magazynu w moim zasi\u0119gu. Tyle rzeczy przyswajamy, kiedy jeste\u015bmy m\u0142odzi i nie zawsze s\u0105 to rzeczy buduj\u0105ce. W Kosmosie jest wiara w siebie, rado\u015b\u0107 z bycia dziewczynk\u0105, walka o swoj\u0105 warto\u015b\u0107, nawet je\u015bli nadal spotykamy si\u0119 z niesprawiedliwo\u015bciami. Chcia\u0142abym, \u017ceby moje c\u00f3rki czu\u0142y si\u0119 dumne z tego, \u017ce s\u0105 dziewczynami 🙂 Dzi\u0119ki Wam jest \u0142atwiej :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Joanna Kietlinska","id":"1096645627126129"}},{"created_time":"2017-12-02T09:17:52+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kocham Was! Ten magazyn jest przewspania\u0142y. Tak bardzo bym chcia\u0142a mie\u0107 znowu dziesi\u0119\u0107 lat. Ale to \u017ce nie mam, wcale a wcale nie powstrzyma mnie od czytania :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Pola Puchci\u0144ska","id":"2088615424541049"}},{"created_time":"2017-12-02T08:34:25+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Aleksandra Cywi\u00f1ska","id":"984700151654163"}},{"created_time":"2017-12-01T19:56:08+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Mango Manila","id":"2098193796931991"}},{"created_time":"2017-12-01T11:16:17+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Ma\u0142gorzata Jaworska","id":"1725196487582080"}},{"created_time":"2017-11-29T20:12:26+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Najbardziej podoba mi si\u0119 ,,Jak hodowa\u0107 pand\u0119 wielk\u0105\u201d, ,,Musuj\u0105ce b\u0105ble kolor\u00f3w\u201d, ,,Helenka z Finlandii\u201d, ,,Marlena i ja,, \nPs: Og\u00f3lnie napisane j\u0119zykiem \u015bmiesznym i zrozumia\u0142ym. Jest to moje ulubione pismo dla dziewczynek i nie mog\u0119 doczeka\u0107 si\u0119 kolejnych numer\u00f3w\n Tosia lat 10 c\u00f3rka Stefanii Owsiak\ufffd. Ca\u0142uj\u0119 Was mocno\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Stefania Owsiak","id":"2130084183737517"}},{"created_time":"2017-11-27T19:42:51+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Przepi\u0119knie wydane, m\u0105dre pismo dla dziewczynek.","rating":5,"reviewer":{"name":"Blanka Lyszczarz Vautravers","id":"2017353445000801"}},{"created_time":"2017-11-25T23:21:35+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Paulina Pietraszek","id":"2535739259775490"}},{"created_time":"2017-11-24T06:16:25+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Maciej Krajewski","id":"1661742693926335"}},{"created_time":"2017-11-23T11:04:46+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"M\u0105dry, pi\u0119kny i odwa\u017cny! Kosmos jest wspania\u0142y. Dzi\u015b przekaza\u0142am sw\u00f3j numer na wieczne u\u017cytkowanie dziewczynom z klasy 4e, kt\u00f3r\u0105 ucz\u0119. S\u0105 zachwycone. Kolejka do wypo\u017cyczenia jest d\u0142uga i sk\u0142ada si\u0119 r\u00f3wnie\u017c z ch\u0142opak\u00f3w. Straszna szkoda, \u017ce naszej szko\u0142y w tej chwili nie sta\u0107 by sponsorowa\u0107 prenumerat\u0119 ale by\u0107 mo\u017ce, w przysz\u0142o\u015bci, w jakiej\u015b jeszcze lepszej zmianie b\u0119d\u0105 w szko\u0142ach i na to \u015brodki. Na razie sponsorem b\u0119d\u0119 ja 🙂 Wielkie dzi\u0119ki za t\u0105 wa\u017cn\u0105 gazet\u0119!","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Ma\u0144czak","id":"2445750628787162"}},{"created_time":"2017-11-23T09:29:47+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Maria Kostrzewa","id":"2656504557700581"}},{"created_time":"2017-11-18T21:56:51+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u015awietna inicjatywa. Dla mnie jeden spory minus - niepotrzebne wstawki o modlitwach, Caritasie, pro\u015bbach kierowanych do ksi\u0119dza. Ca\u0142a reszta ok. Bardzo ciekawe dzia\u0142 o sztuce, zio\u0142ach, fajny eksperyment, temat o wycince drzewa bardzo na czasie. \u015awietne opowiadanie i zagadki matematyczne \ufffd","rating":4,"reviewer":{"name":"Agata Ch","id":"1989431267788742"}},{"created_time":"2017-11-14T12:21:51+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Dzi\u0119kuj\u0119 za Kosmos! C\u00f3rka (8 lat) zachwycona (nie tylko ok\u0142adk\u0105 naszej ulubionej ilustratorki - cho\u0107 to cudowny bonus \u003C3) przede wszystkim tre\u015bci\u0105. Czekam a\u017c przeczyta, \u017ceby jej podebra\u0107 😀 Na razie czytam przez rami\u0119 lub kiedy c\u00f3ra przyleci powiedzie\u0107 czego si\u0119 dowiedzia\u0142a (czyli w sumie juz po\u0142ow\u0119 znam 🙂 ). Gratulacje! Czekamy na drugi numer z niecierpliwo\u015bci\u0105!\nPS Ca\u0142ym sercem jestem za dziewczy\u0144sk\u0105 moc\u0105, ale jako matka tak\u017ce syna od razu podrzucam pomys\u0142 czy podobnie m\u0105drej w tre\u015bci i atrakcyjnej propozycji nie stworzy\u0107 dla ch\u0142opak\u00f3w! Kupowaliby\u015bmy na bank!","rating":5,"reviewer":{"name":"Basia Kubica-Daniel","id":"2053510964703603"}},{"created_time":"2017-11-13T21:37:10+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Od weekendu moja c\u00f3rka - lat powa\u017cne ju\u017c 11 - co i rusz wola \u017cebym zobaczy\u0142a, jaka to \u015bwietna gazeta i co jeszcze \u015bwietnego w niej znalaz\u0142a. Projekt w desk\u0119! Graficznie, tresciowo, redakcyjnie - git! Oby tak dalej i oby szybko nast\u0119pne numery \u263a","rating":5,"reviewer":{"name":"Kasia Kaczkowska","id":"2869938736391268"}},{"created_time":"2017-11-12T21:02:21+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Justyna Liszkowska","id":"1924439110999072"}},{"created_time":"2017-11-11T16:05:48+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Nie b\u0119d\u0119 si\u0119 powtarza\u0107. Wszystko co napisa\u0142y poprzedniczki si\u0119 zgadza. Pi\u0119knie wydany magazyn, na ka\u017cdej stronie co\u015b ciekawego, a\u017c chce si\u0119 szuka\u0107 dalej...","rating":5,"reviewer":{"name":"Kamila Karafylis","id":"2630869540261088"}},{"created_time":"2017-11-11T15:12:09+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Fantastyczne czasopismo, c\u00f3rka czyta jak zaczarowana :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna \u015aroda","id":"2121799364601000"}},{"created_time":"2017-11-07T20:50:59+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Wspaniale, \u017ce powsta\u0142 taki pomys\u0142. Widzia\u0142am pierwszy numer jest pi\u0119kny i m\u0105dry. Naprawd\u0119 dobrze widzie\u0107, \u017ce powsta\u0142a alternatywa dla tych bzdet\u00f3w, na kt\u00f3re ja by\u0142am skazana jako dziecko. Bardzo zr\u00f3\u017cnicowany, edukacyjny, ciekawy i \u015bliczny graficznie. Zam\u00f3wi\u0142am prenumerat\u0119 😉 Super \u003C3","rating":5,"reviewer":{"name":"Karolina Grzenda","id":"2316144145076115"}},{"created_time":"2017-11-05T10:45:49+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Super moc. Jako, \u017ce zaczytywa\u0142en si\u0119 w pismach siostry, \u017ca\u0142uj\u0119, \u017ce nie by\u0142o go jak by\u0142em ma\u0142y \ufffdale i tak teraz przeczyta\u0142em ca\u0142y \ufffdza obywatelski rozdzia\u0142 o drzewie wielkie dzi\u0119ki \ufffd\ufffd\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Piotr Cykowski","id":"2016435608452025"}},{"created_time":"2017-11-05T06:27:26+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kupi\u0142am pierwszy numer i to jest strza\u0142 w dziesi\u0105tk\u0119. Zainteresowa\u0142 c\u00f3rk\u0119 bardzo tak jak i mnie. \u015awietna alternatywa . Czekam na nast\u0119pne numery!!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Dominika Wrzos-Stachowska","id":"2485616201510906"}},{"created_time":"2017-11-04T16:36:57+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Jest super!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Magdalena Wysocka","id":"2156837534380799"}},{"created_time":"2017-11-04T07:24:07+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Pierwszy numer jest fantastyczny - cudowny styl, szata graficzna i cala moc inspiracji! Oby tak dalej!","rating":5,"reviewer":{"name":"Katrina Lipnicka R\u0119k","id":"2425953774132301"}},{"created_time":"2017-11-03T16:17:22+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u015awietny. Moja c\u00f3rka nie mo\u017ce si\u0119 od niego oderwa\u0107. Przeprowadzi\u0142a ju\u017c eksperyment, pogra\u0142a w gr\u0119, przeczyta\u0142y\u015bmy opowiadanie... Tyle ciekawej, m\u0105drej tre\u015bci. Tak trzyma\u0107!","rating":5,"reviewer":{"name":"Bratka Pettersson","id":"2047354912016816"}},{"created_time":"2017-11-03T08:01:01+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Renata Nasta\u0144ska","id":"2156802161029996"}},{"created_time":"2017-11-02T19:52:14+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Joanna Gola\u0144ska","id":"1732164600221104"}},{"created_time":"2017-10-31T19:12:52+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Kinga Hyska","id":"2444014812339189"}},{"created_time":"2017-10-30T09:10:14+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\"Kosmos\" mnie zachwyci\u0142! I szata graficzna i tre\u015b\u0107 i podej\u015bcie! Ba\u0142am si\u0119 \u017ce zabraknie r\u00f3wnowagi i czasopismo p\u00f3jdzie w stron\u0119 \"baboch\u0142op\u00f3w\"- zupe\u0142nie nie potrzebnie! Siedzimy z c\u00f3reczk\u0105 i z obop\u00f3ln\u0105 rado\u015bci\u0105 i zainteresowaniem czytamy:) A rano id\u0119 budzi\u0107 c\u00f3r\u0119 a ona ju\u017c siedzi zaczytana. Ogromnie dzi\u0119kuje:)","rating":5,"reviewer":{"name":"Marta Buaowska","id":"2092850977459334"}},{"created_time":"2017-10-29T18:57:32+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"GENIALNE !!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Joanna Paradowska-Prusak","id":"2120855321328981"}},{"created_time":"2017-10-24T10:11:28+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Super! Polecam. Kupi\u0142y\u015bmy z c\u00f3rk\u0105 w niedziel\u0119 pierwszy nr i mia\u0142y\u015bmy super zabaw\u0119!","rating":5,"reviewer":{"name":"Katarzyna Hoffmann","id":"2153861421373899"}},{"created_time":"2017-10-24T09:43:33+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Eliza Magier","id":"1956893327743130"}},{"created_time":"2017-10-24T09:08:19+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Nie tylko dziewczynki,dla kt\u00f3rych kupi\u0142am Kosmos wiele si\u0119 ucz\u0105 ... Ja tak\u017ce! Jest niesamowity. Z niecierpliwo\u015bci\u0105 czekam na nast\u0119pny numer","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Szczesiak","id":"2010361878999078"}},{"created_time":"2017-10-21T15:37:53+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Wspania\u0142e :)\u015awietne teksty, wspania\u0142e ilustracje. Czytamy z 5-latk\u0105 - jest pow\u00f3d do wielu wa\u017cnych rozm\u00f3w i zaspokajania ciekawo\u015bci nas obu 🙂 Czekamy z niecierpliwo\u015bci\u0105 na kolejne :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Izabela Tadra","id":"2462914663723403"}},{"created_time":"2017-10-20T18:00:42+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Dotar\u0142 do mnie pierwszy numer. \nBardzo fajnie z\u0142o\u017cony, ciekawy graficznie - zaraz zanurz\u0119 si\u0119 w tre\u015b\u0107 - ale ju\u017c widz\u0119, dobra robota Redakcjo!","rating":5,"reviewer":{"name":"Urszula Sta\u0144czyk","id":"2203269146384483"}},{"created_time":"2017-10-19T20:55:50+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Czytamy we trzy! Dziewczyny zachwycone, ja te\u017c, tak trzymac:*","rating":5,"reviewer":{"name":"Monika Kowalczyk","id":"2276024055770428"}},{"created_time":"2017-10-19T18:37:20+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Mam syna i nie powinnam si\u0119 wypowiada\u0107. ale mimo tego dorzuc\u0119 swoje skromne kilka s\u0142\u00f3w. Bardzo chwal\u0119 sobie wszelkie inicjatywy maj\u0105ce zach\u0119ca\u0107 dziewczynki do rozwijania swoich pasji, a nie tylko ukazywanie przes\u0142odzonej, r\u00f3\u017cowej strony dziewcz\u0119co\u015bci znanej z medi\u00f3w. \u015awietna sprawa, tak trzyma\u0107!","rating":5,"reviewer":{"name":"Magdalena W\u0142odarczyk","id":"2211916912204090"}},{"created_time":"2017-10-19T17:41:12+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Ania Kondziela","id":"2242788782448752"}},{"created_time":"2017-10-19T15:39:50+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Przegladam w\u0142a\u015bnie pierwszy numer. Zupe\u0142nie nowa jako\u015b\u0107 w\u015br\u00f3d pism dla dziewczynek.","rating":5,"reviewer":{"name":"Monika Olejniczak","id":"2212289348834875"}},{"created_time":"2017-10-18T13:43:38+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"A kto w redakcji jest fanem Wa\u0144kowicza? (pyta bia\u0142a mulica) ;)","rating":5,"reviewer":{"name":"Marysia Mazurowska","id":"2294884053877274"}},{"created_time":"2017-10-18T12:25:39+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Dzi\u015b przyszed\u0142 poczt\u0105 pierwszy numer. Re-we-la-cja!!! Mam ambitn\u0105 9-latk\u0119 i czuj\u0119 ze si\u0119 zakocha w tym pi\u015bmie, bo ju\u017c tak! Wreszcie co\u015b dla dziewczyn a nie ksi\u0119\u017cniczek! Tak trzymajcie!!! :))","rating":5,"reviewer":{"name":"Aga Perkowska","id":"2057819787636209"}},{"created_time":"2017-10-17T15:46:44+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"BARDZO MI SI\u0118 PODOBA","rating":5,"reviewer":{"name":"Sylwia Malinowska","id":"2442914882404294"}},{"created_time":"2017-10-16T18:56:51+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Stepien-Zaborek","id":"2058774557575902"}},{"created_time":"2017-10-16T15:18:28+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Zdebiak","id":"1698527923582789"}},{"created_time":"2017-10-15T09:13:10+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Jest genialny! Tak trzymajcie \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Zuzanna Filewicz","id":"2101561023294252"}},{"created_time":"2017-10-14T19:49:36+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"To jest kosmicznie fajne i warto\u015bciowe. Przetestowane na reprezentatywnej grupie czytelniczek w zr\u00f3\u017cnicowanym wieku: rok, 9 lat,30+ i 60+ \ud83d\ude09 A\u017c \u017cal \u017ce na kolejny numer trzeba czeka\u0107 2 miesi\u0105ce \u263a","rating":5,"reviewer":{"name":"Ewa Barbara","id":"1935094376617037"}},{"created_time":"2017-10-14T15:27:36+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Gosia Lubieniecka","id":"2018652681523629"}},{"created_time":"2017-10-14T13:46:44+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Dagmara Janiszewska","id":"2252435271467332"}},{"created_time":"2017-10-13T18:52:43+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kupi\u0142am dzisiaj pierwszy numer Kosmos dla Dziewczynek (nowa gazeta dla dziewczynek). Jestem pod ogromnym wra\u017ceniem! Mam poczucie, \u017ce gdybym jako dziewczynka mog\u0142a czyta\u0107 tak warto\u015bciow\u0105 gazet\u0119, mo\u017ce du\u017co spraw u\u0142o\u017cy\u0142oby si\u0119 inaczej. Je\u015bli chcesz, by Twoja c\u00f3rka\/ktokolwiek mog\u0142a czyta\u0107 pismo, z kt\u00f3rego dowie si\u0119 ciekawych rzeczy o \u015bwiecie, znajdzie odpowied\u017a na trudne dla niej pytania i jednocze\u015bnie, po sko\u0144czonej lekturze nie dojdzie do wniosku, \u017ce g\u0142\u00f3wnym celem dziewczynki jest mie\u0107 ch\u0142opaka, to koniecznie kup Kosmos. W pierwszym numerze szczeg\u00f3lnie urzek\u0142 mnie artyku\u0142 \"Ja obywatelka\", a w nim rady, co mo\u017cesz zrobi\u0107 jako 7,8,10,12 letnia obywatelka. Podoba mi si\u0119 te\u017c historia o zostawaniu matematyczk\u0105. Du\u017co jest ciekawostek naukowych, przyrodniczych. Szata graficzna jest tak artystycznie pi\u0119kna, \u017ce mi\u0142o mie\u0107 te gazet\u0119 w r\u0119kach. \nJe\u015bli jeszcze nie widzia\u0142a\u015b, kup koniecznie: dla siebie, dla znajomej dziewczynki. Ja dzieci nie mam, ale b\u0119d\u0119 kupowa\u0107, \u017ceby wspiera\u0107 ten pomys\u0142. Warto w kosmos :-)","rating":5,"reviewer":{"name":"Weronika Chrapo\u0144ska-Chmielewska","id":"1996891253762450"}},{"created_time":"2017-10-13T15:07:28+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"tyle trzeba by\u0142o czeka\u0107 na taki magazyn ale w ko\u0144cu jest \ufffd\ufffd\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Pokato Ja","id":"2165409903481977"}},{"created_time":"2017-10-13T12:14:43+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Natalia Stefa\u0144ska","id":"2271196016233488"}},{"created_time":"2017-10-13T12:00:51+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Aneta Mayevska","id":"2391419237546266"}},{"created_time":"2017-10-13T10:27:51+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Najlepszy :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Tylluan Tylluan S","id":"1682319705201211"}},{"created_time":"2017-10-13T07:28:28+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Super pomys\u0142! Poprosz\u0119 co miesi\u0105c!","rating":5,"reviewer":{"name":"Karolina Cymbalista","id":"2081844771896211"}},{"created_time":"2017-10-12T21:47:29+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Iwona Michalczyk","id":"1996935270405014"}},{"created_time":"2017-10-11T21:05:02+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Pi\u0119knie wydana, ciekawa, przemy\u015blana. Jestem na tak! ;)","rating":5,"reviewer":{"name":"\u017baneta Rakowiec","id":"2049761915106726"}},{"created_time":"2017-10-06T10:20:50+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Violetta Biernacik","id":"2008331189281889"}},{"created_time":"2017-09-13T18:53:39+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Nie mog\u0119 si\u0119 doczeka\u0107 \u003C3 szkoda tylko \u017ce nie mam m\u0142odszej siostry z kt\u00f3r\u0105 mog\u0142abym ten superfajny magazyn czyta\u0107 :\/","rating":5,"reviewer":{"name":"Monika Fiodorow","id":"2111430028903046"}},{"created_time":"2017-08-31T07:16:41+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Tola Tola","id":"2711898855516772"}},{"created_time":"2017-08-28T12:36:27+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Kasia Pabis-Cisowska","id":"1986368511483973"}},{"created_time":"2017-08-02T18:57:03+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"No to jest jaki\u015b Kosmos ;)","rating":5,"reviewer":{"name":"Czarek S\u00f6chacki","id":"2078719835577934"}},{"created_time":"2017-07-23T16:55:21+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Super. PozdrAwiam Sonie i Nikosia \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Rafal Stochalski","id":"2629132143763651"}},{"created_time":"2017-07-19T08:39:09+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Gumkowska","id":"3015481345144870"}},{"created_time":"2017-07-16T08:07:44+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Dziewczyny! Jeste\u015bcie wspania\u0142e \ud83d\ude42 KOsmos rz\u0105dzi i przypomina mi energi\u0105 wczesne dni WO :)) trzymam kciuki i nie mog\u0119 si\u0119 doczeka\u0107 :))\\","rating":5,"reviewer":{"name":"Aleksandra Wi\u0119cka","id":"2052968658084456"}},{"created_time":"2017-07-12T21:23:49+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Maciej No","id":"2162816323777218"}},{"created_time":"2017-07-03T09:55:11+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Karolina Jackowska","id":"2226031240782043"}},{"created_time":"2017-07-01T07:26:23+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Klaudia Maciejewska","id":"1994444050651389"}},{"created_time":"2017-06-18T19:20:14+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Magdalena Fudala-Janc","id":"2067848349997102"}},{"created_time":"2017-06-17T19:00:19+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Czekam na pierwszy numer Kosmosu. Kupi\u0119 na pewno dla obu wnuczek i wnuka. Uwa\u017cam, \u017ce ch\u0142opak te\u017c musi wiedzie\u0107 co interesuje dziewczyny","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Rudnicka","id":"2183275611723558"}},{"created_time":"2017-06-17T13:09:22+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Kasper Wargu\u0142a","id":"2068378453210351"}},{"created_time":"2017-06-15T15:54:05+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Wspania\u0142a sprawa! Wspieram , trzymam kciuki i nie mog\u0119 si\u0119 doczeka\u0107 \u003C3","rating":5,"reviewer":{"name":"Beata Nitka","id":"1666097223491608"}},{"created_time":"2017-06-13T10:21:00+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Magdalena Wolfart Samselska","id":"2145842818787472"}},{"created_time":"2017-06-12T16:05:40+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Monika Nachyla","id":"2580145792012106"}},{"created_time":"2017-06-11T19:19:30+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Ania W\u0142adyszewska","id":"2585104774839342"}},{"created_time":"2017-06-10T20:52:44+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Tomek Stawiecki","id":"2026144644088310"}},{"created_time":"2017-06-10T19:24:10+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Genialny pomys\u0142! Trzymam kciuki, zeby si\u0119 uda\u0142o i robi\u0119 przelew \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Asia Pichini","id":"2290864687600129"}},{"created_time":"2017-06-08T08:11:22+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Genialna inicjatywa, dla m\u0142odych i ciekawy h \u015bwiata dziewczyn !!!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Katarzyna Chabin","id":"2208338759225357"}},{"created_time":"2017-06-07T10:23:46+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Weronika Zawadzka","id":"2140861139295487"}},{"created_time":"2017-06-02T11:29:23+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Monika Bagi\u0144ska","id":"2057244841028802"}},{"created_time":"2017-06-02T10:31:21+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Ania Konieczny","id":"2084707718311480"}},{"created_time":"2017-06-01T20:42:29+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Angelika Szel\u0105gowska-Mironiuk","id":"2191438650902357"}},{"created_time":"2017-06-01T15:20:16+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Wspieram ca\u0142ym sercem, a nawet portfelem! Czuj\u0119, \u017ce to b\u0119dzie pi\u0119kne i m\u0105dre pismo! Nie mog\u0119 si\u0119 doczeka\u0107! \u003C3","rating":5,"reviewer":{"name":"Ma\u0142gosia Szadkowska","id":"2043025975792150"}},{"created_time":"2017-05-26T19:30:46+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"R\u00f3wnie\u017c nie mog\u0119 si\u0119 doczeka\u0107. W imieniu c\u00f3rki i swoim.\nWierz\u0119 \u017ce estetycznie, smakowo nie p\u00f3jdziecie w stron\u0119 wylizanych produkt\u00f3w w stylu Kikimora czy Kukbuk. Wierze w ferment!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Marcel Bujnowski","id":"2361926360487328"}},{"created_time":"2017-05-25T12:57:45+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Czekam niecierpliwie na pierwszy numer gazety dla dziewczynek, kt\u00f3ra b\u0119dzie mia\u0142a tre\u015b\u0107, a nie tylko reklamy bajek z do\u0142\u0105czonym tandetnym gad\u017cetem!","rating":5,"reviewer":{"name":"Ma\u0142gorzata Ku\u017aniak","id":"1989270437853861"}},{"created_time":"2017-05-24T17:15:51+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Rut Kurkiewicz-Grocholska","id":"2061109387312582"}},{"created_time":"2017-05-22T15:49:08+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Maria Kierzkowska","id":"2239888616073556"}},{"created_time":"2017-05-20T05:56:45+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Joanna Dominika","id":"2053465571357132"}},{"created_time":"2017-05-18T09:22:14+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Cudowna inicjatywa, kt\u00f3ra zrobi (i ju\u017c robi!) wiele dobrego! \ufffd\ufffd \ufffdDziewczyny i dziewczynki, jeste\u015bcie wspania\u0142e, nie mog\u0119 si\u0119 ju\u017c doczeka\u0107 magazynu! \ufffd\ufffd\ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Sawa Mak","id":"2127465297347793"}},{"created_time":"2017-05-18T04:54:48+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Piotr Wypych","id":"2042496112493544"}},{"created_time":"2017-05-17T20:42:47+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Pomys\u0142 wspania\u0142y. Kibicuje po stokro\u0107. Walczmy o dziewczyny! :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Ewa Zajdel Syryczynska","id":"1605915446176089"}},{"created_time":"2017-05-16T17:49:37+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Adamowicz","id":"1851107968328831"}},{"created_time":"2017-05-15T15:31:35+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Bardzo doskona\u0142y, \u015bwietny i idealny pomys\u0142 kt\u00f3ry ma celu edukowa\u0107 i u\u015bwiadomi\u0107 dzieci czym jest r\u00f3\u017cnorodny, kolorowy, t\u0119czowy i pozbawiony stereotyp\u00f3w \u015bwiat w bardzo m\u0105dry i nowoczesny spos\u00f3b!!! Oby takich inicjatyw by\u0142o jak najwi\u0119cej bo chc\u0119 aby najm\u0142odsze i przysz\u0142e pokolenia Polek i Polak\u00f3w by\u0142y wychowywane w duchu r\u00f3wno\u015bci, tolerancji i zrozumienia odmienno\u015bci innego cz\u0142owieka!!!","rating":5,"reviewer":{"name":"Adrian Jasi\u0144ski","id":"2074146949369573"}},{"created_time":"2017-05-13T21:04:49+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Krzysztof \u0141awecki","id":"2213134548739899"}},{"created_time":"2017-05-13T20:56:47+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"na KOSMOS czekam z niecierpliwo\u015bci\u0105 ja i moja Zosia! By\u0142am na pierwszych spotkaniach inicjuj\u0105cych projekt, i mam pewno\u015b\u0107, \u017ce b\u0119dzie to fantastyczny i wyj\u0105tkowy magazyn, kt\u00f3rego tak bardzo brakuje na sklepowych p\u00f3\u0142kach! M\u0105dre tre\u015bci, pi\u0119kne grafiki!! Wspieram jak mog\u0119 i nie mog\u0119 si\u0119 ju\u017c doczeka\u0107:)","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Zychalak","id":"2563115990397152"}},{"created_time":"2017-05-13T18:55:26+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kiedy si\u0119 pojawi na rynku wykupie prenumerat\u0119 DO ko\u0144ca \u015bwiata \ufffd","rating":5,"reviewer":{"name":"Magdalena Gaber-Korzycka","id":"1981351845251164"}},{"created_time":"2017-05-12T19:14:52+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Wspieram ca\u0142ym sercem i deklaruj\u0119 ch\u0119\u0107 wsp\u00f3\u0142pracy. Moje \"Male\u0144kie kr\u00f3lestwo kr\u00f3lewny Aurelki\" pisa\u0142am dok\u0142adnie z takim zamiarem - wyzwolenia dziewczynek pij\u0105cych pod pachami \"najpi\u0119kniejszych sukien \u015bwiata\". Trzymam kciuki!","rating":5,"reviewer":{"name":"Roksana J\u0119drzejewska","id":"2085210318236218"}},{"created_time":"2017-05-11T12:13:39+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Moja ciekawo\u015b\u0107 ro\u015bnie z dnia na dzie\u0144. Wierz\u0119, \u017ce to b\u0119dzie prze\u0142om, kt\u00f3ry sprawi, \u017ce moja Amelka b\u0119dzie mog\u0142a \u015bpiewa\u0107 \"I'll do it my way\" ka\u017cdego dnia :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Aurelia Szokal","id":"2410543342349226"}},{"created_time":"2017-05-10T22:01:11+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"nie mo\u017cemy si\u0119 doczeka\u0107!","rating":5,"reviewer":{"name":"Beata Wrona","id":"2273285812703303"}},{"created_time":"2017-05-10T10:04:40+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Zapowiada si\u0119 \u015bwietnie, czekamy i wspieramy!","rating":5,"reviewer":{"name":"Basia Sinica","id":"2354955494529075"}},{"created_time":"2017-05-10T06:54:27+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Kiedy si\u0119 pojawi, na pewno zaprenumerujemy :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Asia Pietrulewicz","id":"2277696005627444"}},{"created_time":"2017-05-09T21:11:44+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Czekamy z naszym kosmosem B-)","rating":5,"reviewer":{"name":"Mateusz Zmyslony","id":"2180136185383358"}},{"created_time":"2017-05-09T13:06:16+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Moje c\u00f3rki nie mog\u0105 si\u0119 doczeka\u0107! Ja i m\u0105\u017c te\u017c. Ch\u0119tnie si\u0119 w\u0142\u0105czymy w zbi\u00f3rk\u0119 na polakpotrafi (bo jeszcze jej nie ma chyba?) i w realu, jak b\u0119dzie trzeba albo b\u0119dzie mo\u017cna!","rating":5,"reviewer":{"name":"Agnieszka Dmitruczuk","id":"1901230499995271"}},{"created_time":"2017-05-09T06:21:51+0000","recommendation_type":"positive","rating":5,"reviewer":{"name":"Aga Wojnarowska","id":"2081669151870073"}},{"created_time":"2017-05-07T22:31:08+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"To b\u0119dzie super!","rating":5,"reviewer":{"name":"Szymon W\u00f3jciak","id":"2169898939697775"}},{"created_time":"2017-05-05T21:11:29+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Czekam z niecierpliwo\u015bci\u0105 na ten wyj\u0105tkowy magazyn! :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Anna Dorot","id":"1955966534522132"}},{"created_time":"2017-05-04T21:31:35+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Najbardziej oczekiwane czasipismo tego dziesi\u0119ciolecia!","rating":5,"reviewer":{"name":"Iwona Chmura-Rutkowska","id":"2460423680696161"}},{"created_time":"2017-05-04T16:03:26+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"To b\u0119dzie naprawd\u0119 wyj\u0105tkowe pismo :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Eli Waliska Waliska","id":"2265590043475228"}},{"created_time":"2017-05-04T10:25:26+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"Bo dziewczynki maj\u0105 moc! :)","rating":5,"reviewer":{"name":"Mirella Panek-Owsia\u0144ska","id":"3083748138317384"}}]},"id":"157636021415116"}
Reconnecting to Facebook may fix the issue.

Dziewczynki mają MOC! Czytaj z nimi “Kosmos dla dziewczynek”.

© fundacja Kosmos dla Dziewczynek 2017 - wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez: Nextima.pl

0